Tonspur

A cappella Chorliteratur vom Feinsten: Mittergradnegger, Fauré, Mendelssohn, Nystedt, Distler, Heiller, Planyavsky, den Beatles, Kärntnerlieder…

Preis: € 18.–

Details und Hörproben: MSc-Media TONSTUDIO