Jan
21
Mo
Chorprobe @ Siebenhügel
Jan 21 um 19:00 – 21:30
Jan
28
Mo
Chorprobe @ Siebenhügel
Jan 28 um 19:00 – 21:30
Feb
4
Mo
Chorprobe @ Siebenhügel
Feb 4 um 19:00 – 21:30
Feb
18
Mo
Chorprobe @ Siebenhügel
Feb 18 um 19:00 – 21:30
Feb
25
Mo
Chorprobe @ Siebenhügel
Feb 25 um 19:00 – 21:30
Mrz
4
Mo
Chorprobe @ Siebenhügel
Mrz 4 um 19:00 – 21:30
Mrz
11
Mo
Chorprobe @ Siebenhügel
Mrz 11 um 19:00 – 21:30
Mrz
25
Mo
Chorprobe @ Siebenhügel
Mrz 25 um 19:00 – 21:30
Mrz
30
Sa
Probensamstag @ Siebenhügel
Mrz 30 um 9:30 – 17:30

Mittagspause 13-14 Uhr

Apr
1
Mo
Chorprobe @ Siebenhügel
Apr 1 um 19:00 – 21:30